CV

Talen
Nederlands, Engels, Frans, Italiaans

Opleidingen
• Universiteit van Tilburg, Toezichthouders- en Commissarissenprogramma
• Universiteit van Amsterdam, Minimaster Toezicht op Verzekeringen
• Universiteit van Nijmegen, Grotius Academie, Onderneming en Aansprakelijkheid
• Queen Mary and Westfield College London, LL.M. (Marine) Insurance and Tort law
• Universiteit van Amsterdam, Nederlands recht
• Universita per stranieri, Perugia
• Christelijk Gymnasium, Utrecht
• Brookline Highschool, Boston, Massachusetts

Werkervaring
• Le Cabinet Advocatuur, 2023 tot heden, advocaat Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Procesrecht
• FORsettlement lid Geschillencommissie Fortis schikking, 2021 tot heden
• CMS legal consultant aansprakelijkheids-, verzekerings- en procesrecht, 2021
• DLA Piper legal consultant aansprakelijkheids-, verzekerings- en procesrecht 2018 tot heden
• Rutgers&Posch flexibele schil 2018 tot 2019, civiele (massa)procedures voor aanbieders consumptief krediet
• Codex Mulder 2017 tot 2022. Advocaat Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
• Le Cabinet, 2015 tot heden, schrijver “Amsterdam et Moi”
• Van Doorne, 2007 – 2015 Advocaat Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Procesrecht:
• DLA Piper (SchutGrosheide), 2001 – 2007 waarvan 2005 gedetacheerd bij DLA Piper Chicago en 2006-2007 bij ING Bank;
• Advocaat Internationale Handel, Transport en Verzekering, en Onroerend Goed, Bestuurs- en Milieurecht

Aandachtsgebieden
• Adviseren en procederen over aansprakelijkheid van financiële dienstverleners (w.o. beleggingsverzekeringen, effectenleaseproducten en prospectusaansprakelijkheid)
• Procederen en adviseren op het gebied van bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid
• Arbitrageprocedures pensioenfondsen en internationale handel
• Commerciële geschillen, ADR
• Adviseren en procederen in mediagevoelige calamiteiten (schade, aansprakelijkheid, Woningbouwverenigingen en Onderwijsinstellingen)
• Verzekeringsgeschillen, AVP, AVB, Fraudeverzekeringen
• Adviseren en procederen over Brand-, Kunst- en Kostbaarhedenverzekering
• Procederen in beroepsaansprakelijkheids- en tuchtzaken (accountants, notarissen en advocaten)
• Adviseren en procederen over Verzekeringsdistributie

Publicaties
• Ketenbeheersing in de Wft: een risicoaansprakelijkheid? Sancties.nl, 2013
• Wat blijft er over van het zwijgrecht bij informatieverzoeken vanaf de Vijzelgracht? Sancties.nl, 2 mei 2013
• Annotatie in Pensioen Jurisprudentie 2013/83 bij Rechtbank Mechelen 4 september 2012 rechtsmacht internationale pensioenvordering
• AFM past werkwijze informatieonderzoeken aan, sancties.nl, 8 november 2012
• Wetsvoorstel Generieke Zorgplicht in de Wft, sancties.nl, 25 september 2012
• Persbericht: informatieverzoek van de AFM een halt toe geroepen, sancties.nl, 2012
• Actualiteiten financieel sanctierecht. Amerikaanse toestanden?, Jaarboek Nederlands Compliance Instituut, 2012
• Geef bevoegdheid om te schikken aan AFM, Het Financieele Dagblad, 1 december 2011
• Annotatie in Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2011/10 bij Hoge Raad 8 oktober 2010 (Hangmatzaak) over opstalaansprakelijkheid en het relativiteitsbeginsel
• Verjaring van vordering bij verzekeringsuitkering, Advocatenblad 2011/2
• Kroniek Burgerlijk Procesrecht Advocatenblad 2007 tot en met 2010

Nevenfuncties
• Arbiter CAfA (Court of Arbitration for Art), NAI
• Raad van Toezicht Kröller Müller Museum, Otterlo 2018 tot heden
• Voorzitter Alliance Française Amsterdam 2017 tot heden
• Bestuurslid Vereniging Vrienden van Museum Het Rembrandthuis 2015 tot heden
• Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (secretaris, vice voorzitter) 2013 tot 2021

Copyright 2024 - Le Cabinet Holding B.V.