Juridische expertise
Als ervaren advocaat zei ik tegen jongere kantoorgenoten altijd dat je in de advocatuur nooit weet in welk rechtsgebied je eindigt en dat jonge advocaten óók ervaring moeten opdoen in nieuwe onbekende rechtsgebieden. Ik ben blij dat ik bij DLA Piper een brede opleiding heb genoten, maar er was bij mijzelf altijd wel één duidelijke rode draad: Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Procesrecht; en die rode draad heb ik eigenlijk nooit losgelaten.

Wat ik mooi vind aan het aansprakelijkheidsrecht is dat het recht “verdeelt” en verbintenissen schept. Van een situatie waarin in juridisch opzicht eerst “niets” is, ontstaat ineens “iets”. Zowel aanvallend als verdedigend is dat erg uitdagend en analytisch creatief werk. Ik houd – dus – van procederen en een zaak voor een rechter bepleiten, maar ik beleid ook de beroepsregel dat een advocaat altijd moet adviseren wat in een bepaalde situatie de beste schikking zou zijn en die proberen te bereiken.

Na haar studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam – met afstudeervakken Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht – heeft Henriëtte met vakken binnen hetzelfde aandachtsgebied haar LL.M. behaald aan de University of London, Queen Mary and Westfield College. Teruggekomen in Amsterdam werd Henriëtte snel beëdigd als advocaat bij SchutGrosheide Advocaten (het huidige DLA Piper) op de sectie Internationale Handel, Transport en Verzekering. Bij dit kantoor deed zij ook ruime ervaring op bij de sectie Onroerend Goed, Bestuurs- en Milieurecht. Na 5,5 jaar verruilde Henriëtte DLA Piper voor Van Doorne Advocaten waar zij ruim 8 jaar werkzaam is geweest binnen de sectie Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Procesrecht.

In de meest uiteenlopende aansprakelijkheidszaken heb ik geleerd complexe bewerkelijke dossiers in korte tijd te analyseren en tot handzame overtuigende teksten te reduceren. Nieuwsgierig naar feiten en met aandacht voor de (maatschappelijke) implicaties kan ik cliënten en kantoren bijstaan op het gebied van:

 • Adviseren en procederen in mediagevoelige calamiteiten (schade, aansprakelijkheid, VROM/OCW)
 • Adviseren en procederen inzake levensverzekeringen en pensioen
 • Adviseren over aansprakelijkheid van aanbieders van beleggingsverzekeringen en effectenleaseproducten
 • Verzekeringsgeschillen, AVP, AVB, Fraudeverzekeringen
 • Procederen in beroepsaansprakelijkheids- en tuchtzaken (accountants, notarissen en advocaten)
 • Procederen en adviseren op het gebied van bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid
 • Arbitrageprocedures over pensioen en internationale handel
 • Commerciële geschillen, ADR

Publicaties

 • Ketenbeheersing in de Wft: een risicoaansprakelijkheid? Sancties.nl, 30 augustus 2013
 • Wat blijft er over van het zwijgrecht bij informatieverzoeken vanaf de Vijzelgracht? Sancties.nl, 2 mei 2013
 • Annotatie in Pensioen Jurisprudentie 2013/83 bij Rechtbank Mechelen 4 september 2012 over rechtsmacht bij internationale pensioenvordering
 • AFM past werkwijze informatieonderzoeken aan, sancties.nl, 8 november 2012
 • Wetsvoorstel Generieke Zorgplicht in de Wft, sancties.nl, 25 september 2012
 • Persbericht: informatieverzoek van de AFM een halt toe geroepen, sancties.nl, 18 september 2012
 • Actualiteiten financieel sanctierecht. Amerikaanse toestanden?, Jaarboek Compliance 2012 van het Nederlands Compliance Instituut, pp 109 -129
 • Geef bevoegdheid om te schikken aan AFM, Het Financieele Dagblad, 1 december 2011
 • Kroniek Burgerlijk Procesrecht 2010, Advocatenblad 2011/12 en 13
 • Annotatie in Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2011/10 bij Hoge Raad 8 oktober 2010 (Hangmatzaak) over opstalaansprakelijkheid en het relativiteitsbeginsel
 • Verjaring van vordering bij verzekeringsuitkering, Advocatenblad 2011/2
 • Kroniek Burgerlijk Procesrecht 2009, Advocatenblad 2010/9, 10-11
 • Kroniek Burgerlijk Procesrecht 2008, Advocatenblad 2009/9 en 10
 • Kroniek Burgerlijk Procesrecht 2007, Advocatenblad 2008/9 en 10

Met deze achtergrond en 14 jaar lange ervaring als advocaat is Henriëtte een zeer gespecialiseerde onderzoekster en jurist die zich met energie, open communicatie en een resultaatgerichte aanpak inzet in aansprakelijkheidssituaties.

Copyright 2021 - Le Cabinet d’Henriëtte